Największy rynek data center

23 wrz, 2020 | Maciek | No Comments

Największy rynek data center

Od ostatnich 10 lat powierzchnia komercyjnych data center w Polsce wzrosła czterokrotnie. W roku 2020 jego wartość ma przekroczyć 2 mld zł. Co to oznacza?

Polski rynek usług data center jest największym w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.  Liderami są firmy ATM, T-Mobile, Polcom oraz Beyond. Jednak, zdaniem ekspertów firmy Audytel, rynek usług data center w Polsce jest mocno rozdrobniony. Łączne udziały rynkowe 10 największych firm polskiego rynku nie przekraczają 50% całości dostępnej powierzchni kolokacyjnej. Co więcej, ok. 60% komercyjnych centrów danych stanowią ośrodki o powierzchni poniżej 500 metrów kwadratowych. Jak wylicza Audytel, w Polsce 65 ze 112 komercyjnych obiektów data center ma powierzchnię powyżej 200 metrów kwadratowych. Prognozuje się tworzenie nowych, bardziej rozbudowanych centrów danych. Mają one spełniać najwyższe normy bezpieczeństwa oraz dostępności. Według ocen ekspertów firmy Audytel, polski rynek data center ciągle znajduje się we wczesnym stadium rozwoju. Widoczny jest wzrost podaży powierzchni kolokacyjnej, jednak w Europie Zachodniej wzrost ten jest o wiele bardziej dynamiczny. W ciągu ostatnich 5 lat wynosił tam kilkanaście procent rocznie, a w Polsce w 2018 wynosił 5%. Zauważmy, że powierzchnia kolokacyjna dostępna na każdym z dwóch największych rynków europejskich  – w Wielkiej Brytanii oraz w Niemczech przekracza 500 tysięcy metrów kwadratowych. W Polsce na koniec 2019 miało to być ok. 144 tysięcy metrów kwadratowych.  Przy wejściu na rynek europejski, największe firmy z USA czy Chin otwierają data center w Europie Zachodniej. W Polsce brakuje obiektów „dużej skali”. Grzegorza Bernatek twierdzi, że w Polsce o dużym centrum danych mówimy, gdy ma powierzchnię powyżej 1000 metrów kwadratowych, jednak to wciąż niewiele. Kolejną różnicą jest fakt, iż zachodnioeuropejskie data center charakteryzuje specjalizacja. W Polsce natomiast wszyscy na rynku starają się oferować jak najszersze portfolio usług. Popyt na tego rodzaju usługi mają napędzać regulacje, w tym Ustawa o Krajowym Systemie Cyberprzestępstwa. Zwraca ona uwagę na ważną rolę tzw. operatorów usług kluczowych. Docelowo takich firm ma być około 500. Wszystkie będę musiały dostosować systemy IT do wymogów bezpieczeństwa. Dla dużych firm istotne są także warunki SLA. Na znaczeniu zyskują również certyfikaty Tier/Rated.

Write Reviews

Leave a Comment

Please Post Your Comments & Reviews

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

No Comments & Reviews